ห้องพักเตียงเดี่ยว – King Size Bed

เตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ - King Size Bed

เตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ – King Size Bed

ห้องกว้างขวาง สบาย

ห้องกว้างขวาง สบาย

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ - Bathroom

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ – Bathroom

 

ราคาห้องช่วงปกติ – Low Season Price

ราคาห้องช่วงปกติ - Low Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว – High Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว - High Season Price

ห้องพักเตียงคู่ – Twin Bed

เตียงคู่ - Twin Beds

เตียงคู่ – Twin Beds

ห้องกว้างขวาง สบาย

ห้องกว้างขวาง สบาย

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ - Bathroom

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ – Bathroom

 
ราคาห้องช่วงปกติ – Low Season Price

ราคาห้องช่วงปกติ - Low Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว – High Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว - High Season Price

ห้องพักแบบครอบครัว -Family Room

เตียงคู่ขนาดใหญ่ - King Size Bed

เตียงคู่ขนาดใหญ่ – King Size Bed

เสริมด้วยเตียงสองชั้น - Extra ฺBunk Bed

เสริมด้วยเตียงสองชั้น – Extra Bunk Bed

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ - Bathroom

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ – Bathroom

 
ราคาห้องช่วงปกติ – Low Season Price

ราคาห้องช่วงปกติ - Low Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว – High Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว - High Season Price
 

ห้องพักแบบกลุ่ม – Gang Room

เตียงคู่ - Twin Beds

เตียงคู่ – Twin Beds

เสริมด้วยเตียงสองชั้น - Extra ฺBunk Bed

เสริมด้วยเตียงสองชั้น – Extra Bunk Bed

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ - Bathroom

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ – Bathroom

ราคาห้องช่วงปกติ – Low Season Price

ราคาห้องช่วงปกติ - Low Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว – High Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว - High Season Price

Hotel Photo Gallery