ห้องพักเตียงเดี่ยว – King Size Bed

เตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ - King Size Bed

เตียงเดี่ยวขนาดใหญ่ – King Size Bed

ห้องกว้างขวาง สบาย

ห้องกว้างขวาง สบาย

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ - Bathroom

ห้องน้ำสะอาด น้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องใช้ครบ – Bathroom

 

ราคาห้องช่วงปกติ – Low Season Price

ราคาห้องช่วงปกติ - Low Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว – High Season Price

ราคาห้องฤดูท่องเที่ยว - High Season Price